FrontPage


 

 

TESTID GEOGRAAFIAST

 

Testid on valminud Tiigrihüppe sihtasutuse kursuse "Enesekontrollitestide loomine programmiga HOT POTATOES"  käigus 

 

Järved - maailma suurimad järved

 

Jõed - maailma pikimad jõed

 

Maakonnad - maakonnad ja nende keskused

 

Kõige - kõige pikemad, sügavamad, kõrgemad, suuremad

 

Pinnavormid - pinnavormid ja nende teke

 

Loodusvööndid - pildi ja loodusvööndi vastavusse viimine